TAJUK:
SENI LAGU/NYANYIAN TRADISIONAL MASYARAKAT DUSUN DI SABAH.

PENGENALAN
Sabah merupakan salah sebuah negeri daripada 13 negeri yang membentuk Malaysia. Sabah terletak di Pantai Barat Malaysia dan merupakan sebahagian daripada tanah besar yang membentuk Borneo. Sabah mempunyai penduduk majoriti yang dikenali sebagai masyarakat peribumi dan terdiri daripada berbagai-bagai kumpulan etnik. Menurut Banci Penduduk 1980, semua penduduk sabah yang terdiri daripada 39 buah kelompok etnik kesemuanya di kategorikan sebagai penduduk peribumi.
Dalam kajian ini, tumpuan adalah lebih spesifik kepada masyarakat Dusun. Etnik Dusun merupakan etnik di bawah rumpun Dusunic yakni salah satu kumpulan etnik terbesar di Sabah selain daripada etnik Kadazan, Paitanic, Murutic, Lundayeh, Bonggi, Illanun, Suluk Tausug, Bugis, Ida’an, Bengkahak, Bajau, Melayic, Tidung, Sino-Natif dan Dayak. Kebanyakan lokasi petempatan masyarakat Dusun di Sabah tertumpu di daerah Ranau (50,000 orang), Bundu (70,000 orang), dan yang lain berada di Beaufort, Kota Belud, Kota Kinabalu, Kota Marudu, Kinabatangan, Keningau, Tawau serta beberapa tempat lain dan jumlah keseluruhannya ialah 140,000 (http://.www.sil.org/ethnologue:2).
Seperti juga masyarakat lain, masyarakat Dusun turut mempunyai asal-usul keturunannya yang agak unik khususnya sumber berdasarkan ceritera golongan tua masyarakat tersebut. Namun demikian, sumber maklumat mengenai asal-usul keturunan dusun bukanlah bersandarkan kepada ceritera golongan tua semata-mata kerana terdapat juga kajian dan teori mengenai asal-usul keturunan masyarakat Dusun yang bersifat akademik.

TEORI ASAL USUL KAUM DUSUN
Menurut sumber akademik, terdapat 2 teori mengenai asal usul kaum Dusun. Pertama, kaum Dusun dipercayai berasal dari rumpun Indo-Malayan dari Selatan China ke negara-negara di Asia Tenggara. Dalam kajian mereka, saintis sosial dan ahli sejarah mengambil kira aspek fizikal, bahasa pertuturan, kumpulan darah dan bahan kesenian yang dicipta oleh masyarakat Kadazandusun. Teori yang kedua, asal-usul dikaitkan dengan penghijrahan orang Mongol, orang China atau orang Kanchin dan orang Annam dari Myanmar (Low Kok On, 2005).
Menurut cerita lisan penduduk, masyarakat Dusun merupakan keturunan dewa dewi, iaitu dari keturunan dewa Kinorohingan dan isterinya Siminundu. Walaubagaimanapun, kebenaran mitos ini hanya didukung oleh masyarakat Dusun tradisional sahaja. Ekoran daripada kemasukan agama fahaman monotheisme khususnya Islam dan Kristian maka generasi sekarang lebih bersifat logistik dan telah mengenepikan mitos tradisional mengenai asal usul mereka yang bersifat metafizik.
Sejak kemasukan kolonialisme pada tahun 1865 dan tersebarnya fahaman monotheisme di kalangan masyarakat Dusun sejak tahun 1970-an, cara hidup orang Dusun mula berubah namun demikian masih terdapat khazanah-khazanah berharga yang masih utuh dan tidak dimakan zaman. Khazanah-khazanah berharga ini merujuk kepada warisan cara hidup tradisi dari segi adat, sistem kepercayaan tradisional, budaya dan sebagainya termasuklah dari sudut kesenian. Kesenian merupakan salah satu aspek warisan yang kekal dan terpelihara sehingga sekarang ekoran pengaplikasiannya ke dalam kehidupan seharian. Hal ini senang diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Dusun sehingga sekarang disebabkan tidak memerlukan proses yang sukar, tambahan pula aspek kesenian ini boleh diikuti dengan mudah dan jarang bertentangan dengan hukum agama monotheisme yang dianuti oleh masyarakat Dusun sekarang ini.
Salah satu aspek kesenian yang amat popular dan diterima ramai dalam masyarakat Dusun ialah seni nyanyian tradisional. Seni nyanyian ini bukan sahaja digemari oleh masyarakat Dusun malah disukai oleh masyarakat lainnya di Sabah. Nyanyian yang sering dinyanyikan oleh masyarakat natif Sabah adalah berdasarkan kepada bahasa atau dialek etnik masing-masing. Masyarakat Dusun menyanyikan lagu mereka dalam bahasa Dusun, namun demikian terdapat lagu-lagu ciptaan yang dicampuradukkan bahasanya dengan etnik lain yang hampir sama. Seni nyanyian ini turut menjadi salah satu identiti masyarakat natif di Sabah kerana ianya agak unik dan berbeza-beza mengikut suku.


DEFINISI
Merujuk kepada Kamus Dewan Edisi ke-4, nyanyian bermaksud gubahan atau ciptaan muzik yang dilagukan dengan suara. Nyanyian juga merujuk kepada seni yang dilahirkan melalui pengucapan (oral) di mana pengucapan tersebut mencakupi unsur-unsur melodi, ritma, struktur lagu, lirik dan sebagainya. Maksud lain ialah bunyi atau suara yang berirama dan berlagu. Tradisional pula bermaksud kepercayaan, adat resam, cerita dan lain-lain yang diwarisi secara turun-temurun. Oleh yang demikian, seni nyanyian tradisional dapat diertikan sebagai nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan oleh masyarakat zaman dahulu dan diwarisi sehingga hari ini.
Seni nyanyian tradisional juga adalah nyanyian oleh sesuatu kaum. Ia bergantung kepada budaya dan adat serta penerimaan sesebuah bangsa kerana setiap bangsa juga mempunyai ciri-ciri seni nyanyian yang tersendiri. Apabila memperkatakan tentang nyanyian ia turut melibatkan si pendengar (orang yang mendengar nyanyian si penyanyi) nyanyian tersebut. Ini kerana dalam seni nyanyian ini impak bukan sahaja diterima oleh si penyanyi malah ia turut diterima oleh para pendengar. Bagi etnik Dusun, mereka mempunyai cara yang tersendiri dalam seni nyanyian tradisional.


SEJARAH
Seni nyanyian tradisional etnik Dusun di Sabah mempunyai sejarahnya tersendiri yang begitu unik. Keunikan sejarah seni nyanyian tersebut terserlah melalui fungsi asal nyanyian tersebut. Pada awalnya, nyanyian tersebut bukanlah bersifat seni seperti sekarang ini. Ia sekadar memenuhi tuntutan kehidupan yang telah menjadi norma dan amalan adat etnik tersebut. Namun demikian, lama kelamaan nyanyian tersebut telah menjadi salah satu cabang seni ekoran nilai-nilainya yang berkembang menjurus ke arah bidang tersebut. Walau bagaimanapun, fungsi asal nyayian tersebut masih dikekalkan.
Menurut sejarah, nyanyian etnik Dusun ini berasal daripada amalan mendodoi atau membuai bayi yang lazimnya dilakukan oleh wanita dewasa khususnya para ibu untuk menidurkan bayi. Kata-kata yang diluahkan untuk menghiburkan atau mendodoi bayi ini mempunyai irama yang menarik. Dipercayai bahawa kata-kata dalam bentuk lagu ini mampu membantu bayi dalam mempercepatkan tumbesaran. Kebanyakkan bayi dalam etnik Dusun membesar dengan nyanyian tradisional yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang. Ekoran irama kata-kata dodoian atau lagu tersebut agak menarik maka kebanyakan bayi yang sudah membesar akan menyanyikan lagu tersebut bukan sahaja sebelum waktu tidur malah dalam mana-mana keadaan sekalipun, contohnya ketika masa lapang ataupun ketika berkumpul dengan kawan-kawan.
Dipercayai juga bahawa seni nyanyian masyarakat Dusun berasal daripada mantera-mantera yang digunakan ketika upacara ritual. Dalam masyarakat Dusun, amalan-amalan pengucapan mantera dalam upacara ritual disebut sebagai Megendi. Ketika upacara ritual yang yang dikenali sebagai mengemburongoh, bobohizan yang berperanan sebagai pengendali upacara akan megendi. Melalui amalan megendi inilah seni nyanyian ini wujud kerana kata-kata ucapan atau mantera ini mempunyai irama yang agak unik. Namun demikian dewasa kini, irama dan lirik megendi ini telah diubah suai kepada irama yang lebih menarik dan lirik lagu yang sesuai dan bukan sahaja bertujuan untuk upacara ritual.
Selain itu, terdapat juga sumber yang mengatakan bahawa seni nyanyian etnik Dusun berasal daripada kata-kata larangan yang disampaikan oleh ibu-bapa kepada anak-anak yang bertujuan untuk kawalan sosial (supernatural sanction).


FUNGSI
Seperti kebanyakan masyarakat lain, seni nyanyian tradisional masyarakat Dusun di Sabah turut mempunyai fungsi. Nyanyian-nyanyian ini tidak akan dinyanyikan sekiranya tidak bertujuan walaupun sekadar untuk menghiburkan hati.
Antara fungsi utama nyanyian ini adalah untuk mendodoikan bayi sebelum tidur. Masyarakat Dusun amat mementingkan amalan mendodoi bayi sebelum tidur kerana ia dipercayai amat penting bagi membantu tumbesaran bayi. Selain daripada itu, perbuatan mendodoi bayi ini juga akan membuatkan bayi berasa selamat dan mempercepatkan proses menidurkannya. Lagu-lagu yang lazimnya digunakan dalam proses mendodoi adalah berbentuk nasihat dan larangan-larangan kepada perbuatan-perbuatan jahat. Lirik-lirik lagu yang baik boleh mensosialisasikan seorang anak yang baik.
Nyanyian ini turut berfungsi sebagai supernatural sanction atau kawalan sosial. Larangan-larangan atau nasihat selalunya disampaikan dalam bentuk lagu kerana cara ini lebih lembut dan senang diingati oleh kanak-kanak. Lagu-lagu yang bersifat supernatural sanction ini lazimnya dinyanyikan ketika kanak-kanak hendak masuk tidur. Salah satu versi nyanyian yang bersifat supernatural sanction yang selalunya dinyanyikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka adalah seperti berikut:

...Odop, Odop, ondu,
Odi meti o rogon (namatai)
Mongigit dot ponobok doh tagayo
Minongigit dot pais
Odop, odop, Ondu
Rumikot noh dika....

Dalam versi bahasa Inggeris, ia mempunyai pengertian seperti ini:

………Sleep, sleep, baby,
There comes the Ragun (soul of dead),
He carries a big stick,
He carries a big knife,
Sleep, sleep, baby,
He comes to you!

Selain itu, seni nyanyian dalam masyarakat Dusun seringkali digunakan untuk memikat kekasih khasnya oleh kaum lelaki. Kaum lelaki akan menyanyikan lagu yang berbaur cinta bagi memikat dan menunjukkan isi hati mereka kepada wanita yang disukai. Mereka lazimnya akan menyanyikan dan menujukan lagu cinta ini ketika majlis keramaian atau masa-masa lapang ketika mereka berkumpul bersama. Di samping memikat, ia secara langsung bertujuan untuk memuji si gadis. Si lelaki pula selalunya menggunakan bait-bait kata yang mengagung-agungkan wanita tersebut dan akhir sekali akan meluahkan perasaannya melalui lagu yang dinyanyikan. Sekiranya si gadis bersetuju maka dia akan membalas lagu tersebut, sekiranya tidak dibalas maka ini bererti bahawa gadis tersebut tidak sudi atau sudah berpunya. Terdapat juga lagu untuk meminta maaf atas ketidaksudian gadis tersebut kepada pihak lelaki. Berikut merupakan lagu yang lazimnya dinyanyikan oleh golongan jejaka Dusun untuk memikat pihak perempuan:
...isai boh gia ngaran nu
Sumandak doh talawa
Katarik ginawoku
Silik-silikan mato nu
Miagal di Mazuin
Balasan oleh pihak perempuan sekiranya bersetuju:

...Anis (nama si gadis) boh gia ngaranku
Mantad oku Tambunan
Muhang ko nopo doho
Tanud doho mulih walai
Rubah molohing ku.....

Ketika hari-hari perayaan atau majlis-majlis keramaian, nyanyian ini mempunyai peranan yang amat penting sekali. Nyanyian akan dinyanyikan oleh orang ramai bagi memeriahkan suasana perayaan atau majlis. Malah terdapat beberapa lagu yang dominan dengan beberapa upacara perayaan atau majlis-majlis tertentu. Terdapat banyak lagu yang dicipta khas untuk perayaan-perayaan atau events tertentu seperti tamu (pasar), pertandingan Unduk Ngadau dan sebagainya.
Perasaan kagum dan kecintaan terhadap keindahan alam dan penghuninya seringkali diluahkan dan diekspresikan oleh masyarakat Dusun dalam bentuk nyanyian. Mereka mempunyai banyak lagu yang dicipta khas untuk memerikan keindahan alam dan penghuninya. Ia seterusnya membangkitkan semangat cintakan kaum sendiri dan cintakan tanah air.
Masyarakat Dusun amat terkenal dengan amalan gotong-royong dan konsep perkongsian sumber (sharing). Kerja-kerja sosial seperti membersihkan ladang atau kerja-kerja persediaan sebelum majlis perkahwinan akan dilakukan bersama-sama oleh penduduk kampung. Penyertaan orang-orang muda dalam kerja-kerja seperti ini adalah amat menggalakkan. Semasa melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut mereka akan menyanyi bersama-sama bagi memeriahkan suasana. Pada masa itu juga, golongan remaja yang belum berkahwin akan mencari peluang memikat gadis pujaan mereka dengan menujukan lagu kepada si gadis.
Bagi masyarakat Dusun, nyanyian merupakan alat atau medium yang penting bagi menyampaikan cerita atau mitos mengenai keagungan tuhan dan dewa-dewi yang berperanan penting dalam kehidupan mereka. Mereka mempercayai bahawa mereka adalah berasal dari keturunan dewa-dewi iaitu Kinorohingan dan Suminundu serta anak mereka Kinomulok. Oleh itu, mereka amat mengagung-agungkan dewa-dewi. Berikut merupakan lagu versi bahasa Dusun yang menceritakan tentang keagungan dewa-dewi mereka:

... RUMANDAWI

Sundu-sundu ku ie Kinomulok
Tendu ko mantad kayangan
Tendu ko mantad rumandawi
Roroyohon tulun riniba

Boros-boros ka di Kudingking
Sonong nogi kopisawo kito
Miagal kito rumandawi
Om miagal mantad kayangan

Ompoimpasi ko dah kinomulok
Om orongou nu iti sindingku
Mamarayou di no linundus nu
Om nogi di no korondowion nu

Om poimpasi ko da ika Kudingking
Om orongoi nu iti sindingku
Mamarayou di no winantang nu
Om nogi di no korondowion nu

Iti noh tangon gulu-gulu
Roiton ku kuma’a di koyu tobpinai
Parangahan ku do tulun dusun
Is sodu toi ko is somok


Nyanyian turut digunakan dalam upacara ritual. Masyrakat Dusun amat sinonim dengan amalan-amalan ritual. Kehidupan mereka sarat dengan amalan-amalan tersebut kerana dipercayai penting dalam meneruskan kelangsungan hidup. Upacara-upacara ritual ini dilakukan bagi tujuan-tujuan tertentu seperti perubatan, memuja tuhan yakni tuhan tanaman, tuhan peperangan, tuhan keselamatan dan sebagainya. Ketika menjalankan upacara ritual tersebut, pengendali upacara ritual yakni Bobolizan akan megendi atau membaca mantera yang boleh disifatkan sebagai lagu untuk memanggil roh atau semangat.
Selain itu juga, seni nyanyian ini berfungsi sebagai hiburan bagi masyarakat kamu Dusun. Bila adanya masa lapang, lazimnya mereka akan menyanyi untuk sekadar berhibur.


TEKNIK DAN BAHAN PERSEMBAHAN
Teknik nyanyian bagi masyarakat Dusun adalah sama sahaja dengan teknik yang digunakan oleh masyarakat lain. Apa yang penting adalah ia mencakupi unsur-unsur melodi, ritma, struktur lagu, lirik (pengucapan oral). Aspek lontaran vokal si penyanyi turut mempengaruhi sama ada nyanyian yang dipersembahkan itu menarik atau tidak. Vokal si penyanyi yang sedap didengar biasanya akan memberi kelebihan kepada lagu tersebut. Ini menyebabkan lagu itu terus digemari.
Selain itu, teknik nyanyian yang digunakan adalah dengan penggunaan bahasa Dusun itu sendiri. Dengan penggunaan bahasa Dusun ini, ia sekaligus telah membezakan seni nyanyian dengan kaum-kaum lain.
Seni Nyanyian ini juga dipersembahkan dengan bantuan daripada peralatan-peralatan muzik seperti gong. Alat muzik ini lazimnya dimiliki oleh masyarakat Dusun kerana kepentingannya dalam majlis-majlis, seperti majlis perkahwinan. Terdapat beberapa jenis gong yang digunakan dalam aktiviti nyanyian. Antaranya, seperti tawag-tawag. Tawag-tawag ini merupakan alat muzik yang paling popular digunakan. Antara ciri-ciri tawag-tawag ini ialah bersaiz besar, mempunyai ton yang nyaring dan bahagian tepi yang tajam serta dalam. Jenis gong yang berikutnya adalah Chenang. Chenang ini mempunyai saiz yang lebih kecil sebesar kepala orang. Di samping itu, tidak dalam dan mempunyai ton bunyi yang lembut berbanding tawag-tawag. Jenis gong yang seterusnya adalah kulintangan. Kulintangan ini merupakan gong-gong yang kecil dan mempunyai ton-ton bunyi yang indah.
Selain daripada gong, terdapat juga alat-alat muzik kaum Dusun yang lain, iaitu sendatang atau sundatang. Sendatang ini merupakan sejenis alat bunyi-bunyian yang mempunyai leher yang panjang dan badan berbentuk gendang seperti gambus. Sendatang juga mempunyai enam atau lapan tali logam yang diregang berpasangan dan mengeluarkan ton bunyi apabila dipetik serta mempunyai permukaan yang pelik berbanding alat muzik yang lain kerana ukirannya dibuat secara kasar.
Alat muzik yang lain ialah dikenali sebagai sompoton atau sempatan. Sompoton ini juga dikenali sebagai seruling buluh. Hal ini kerana sompoton tersebut diperbuat daripada buluh. Antara ciri-ciri sompoton ialah mempunyai bahagian kepala dan badan.
Selain itu, nyanyian ini sering dinyanyikan dengan diiringi oleh tarian. Dalam masyarakat Dusun, tarian yang lazim disertakan ketika menyanyikan lagu ialah tarian sumazau dan magunatif (proses menceraikan biji padi dari tangkainya (mengogik). Kombinasi antara nyanyian, peralatan muzik, dan tarian ini mewujudkan suasana pemandangan dan irama yang amat menarik.
Masa kini, teknik dan bahan persembahan terhadap seni nyanyian ini telah berubah. Vokal si penyanyi menjadi tumpuan utama. Manakala bahan persembahan yang digunakan lebih kepada peralatan muzik moden seperti gitar, drum, piano dan lain-lain. Untuk memberikan sentuhan tradisional nyanyian itu peralatan tradisional seperti gong, sompoton dan lain-lain dimainkan bersama. Hasilnya, seni nyanyian itu semakin menarik dan diminati ramai.


ETIKA
Lagu-lagu yang berkaitan dengan ritual dan animisme ini begitu penting kepada kaum Dusun dan diamalkan didalam kehidupan mereka. Ia termasuklah bagi proses kelahiran, perkahwinan, perubatan sehinggalah kepada kematian mereka.
Lagu-lagu nyanyian untuk upacara ritual biasanya dinyanyikan oleh orang yang lebih berkemahiran, seperti Bobolizan. Bobolizan adalah orang yang memainkan peranan penting dan biasanya terdiri daripada wanita kerana dipercayai jiwa wanita lebih halus dan mudah berhubung dengan makhluk alam ghaib. Pergerakan dan muzik untuk upacara ini biasanya adalah sama, sebaliknya hanya lagu yang dinyanyikan oleh Bobolizan berbeza mengikut keperluan upacara.
Nilai etika juga boleh dilihat dalam seni nyanyian kaum Dusun ini kerana ianya turut mencakupi unsur-unsur melodi, ritma, struktur lagu, lirik (pengucapan oral), fungsi lagu dan ensemble muzik (sekumpulan kecil pemuzik). Alat muzik seperti gong, sompoton, seruling dan sebagainya lazimnya akan mengiringi seni nyanyian masyarakat.
Bagi acara-acara kesyukuran seperti perkahwinan, kelahiran bayi dan menuai serta menolak bala malapetaka, lazimnya acara-acara ini diiringi oleh tarian seperti tarian sumazau agar menjadikannya lebih harmoni dan menarik.

ESTETIKA
Seni nyanyian tradisional masyarakat Dusun penuh dengan nilai estetika. Bagi mereka, jika seseorang itu mendengar lagu yang menggambarkan sesuatu sifat manusia seperti kelembutan, kemarahan, keberanian, ketabahan hati, atau sifat-sifat yang sebaliknya, individu berkenaan akan memperlihatkan sifat-sifat berkenaan dalam perwatakannya. Ini bermakna peribadi seseorang itu boleh diperbaiki atau dirosakkan berdasarkan jenis lagu yang didengari.

Oleh kerana seni nyanyian masyarakat Dusun ini penuh dengan nilai estetika maka pada masa kini lagu-lagu nyanyian ini telah pun dikomersialkan yang boleh mendatangkan hasil. Dengan itu, ia wujud dalam pelbagai bentuk seperti Keset, Cekera Padat (CD), Video Cekera Padat (VCD) yang dijual dipasaran. Selain itu, lagu-lagu nyanyian juga dijadikan sebagai lagu rakyat kerana lirik-lirik lagu yang mempunyai makna yang tersirat di samping iramanya yang menarik.


SIMBOLISME/ FALSAFAH
Setiap lagu-lagu yang dinyanyikan mempunyai simbol dan falsafah yang tersendiri bagi kaum Dusun khususnya. Lagu-lagu yang dinyanyikan adalah simbol untuk memuji kecantikan wanita di samping memikat wanita yang berkenaan.
Nyanyian juga simbol kepada ketuhanan. Hal ini kerana, nyanyian akan dinyayikan dalam upacara-upacara ritual, seperti mengubati penyakit dan dalam pembacaan mantera oleh Bobolizan.
Nyanyian turut menjadi simbol kepada perpaduan dan silaturrahim kepada masyarakat kaum Dusun. Hal ini berlaku apabila nyanyian dinyanyikan secara bersama-sama dalam dalam suasana yang meriah di samping melakukan tugasan bersama-sama, seperti berladang. Apabila dapat berkumpul bersama-sama, maka keadaan tersebut dapat menimbulkan kerjasama dan semangat perpaduan yang baik.
Simbol yang seterusnya adalah sebagai simbol luahan perasaan. Masyarakat kaum Dusun menyanyikan lagu bagi meluahkan perasaan seperti meluahkan perasaan berteima kasih, meminta maaf, meratapi nasib dan sebagainya.
Nyanyian-nyanyian kaum Dusun juga melambangkan harga diri mereka. Hal ini bermakna, setiap lagu nyanyian kaum Dusun yang dinyanyikan secara langsung dapat menggambarkan identiti masyarakat Dusun. Nyanyian juga merupakan simbol cinta dan kesunyian seseorang. Biasanya, apabila seseorang berasa sunyi dan dilamun cinta, maka nyanyian tidak dapat dipisahkan bagi menghiburkan hati. Hal ini bukan sahaja dilakukan oleh kaum Dusun tetapi juga oleh masyarakat lain seperti kaum Melayu khususnya generasi yang terdahulu.
Selain itu, seni nyanyian turut menjadi simbol kepada semangat cintakan tanah air atau kampung halaman sendiri. Ini kerana banyak penyanyi atau pencipta lagu di kalangan masyarakat Dusun yang mendedikasikan semangat cintakan tanah air mereka dalam bentuk lagu. Ia sebenarnya lebih mirip kepada lagu patriotik yang banyak dipopularkan oleh penyanyi tanah air kita cuma ia tidak dipublisitikan kerana ia hasil nukilan orang perseorangan.


KESIMPULAN
Masyarakat kaum Dusun mempunyai banyak amalan-amalan yang unik dan menarik. Masyarakat ini kaya dengan adat-adat tradisi, ritual-ritual, dan kesenian yang baik dan menarik seperti nyanyian. Nyanyian kaum Dusun mempunyai peranan dan fungsi yang tersendiri serta simbol dan falsafah yang mana amat berkait rapat dengan budaya masyarakat Dusun itu sendiri. Walaubagaimanapun, sifat dan fungsi tradisional seni nyanyian ini semakin lenyap ekoran perdaran zaman.
Dewasa kini, seni nyanyian bagi masyarakat Dusun telah mengalami perubahan namun terdapat sesetengah nilai yang masih dikekalkan. Fungsi dan teknik persembahan merupakan aspek komponen nyanyian yang mengalami perubahan besar. Fungsi utama seni nyanyian tradisi Sabah pada masa dahulu iaitu sebagai ucapan ritual untuk memanggil semanagt yakni megendi semakin lenyap malah tidak dipandang tinggi oleh kebanyakan masyarakatnya Dusun khususnya generasi muda. Tambahan pula tidak ramai generasi muda yang berminat untuk belajar atau ingin mewarisi kebolehan untuk menjadi pengendali upacara ritual atau lebih dikenali sebagai bobohizan.
Dari aspek teknik persembahan atau teknik penyampaian lagu tersebut, didapati bahawa seni nyanyian tersebut turut mengalami perubahahan besar. Pada zaman tradisional dahulu, lagu ini dinyanyikan begitu sahaja secara sentimental denga bantuan peralatan muzik tradisional seperti gong, sompoton, seruling dan sebagainya. Namun demikian sekarang ini, terdapat banyak lagu tradisi masyarakat Dusun versi lama yang telah dirancakkan seperti lagu-lagu rap dan jazz. Ia semakin bervariasi dari masa ke semasa. Contohnya, lagu yang versi Taragang Rasuk yang dahulunya dinyanyikan oleh penyanyi lama yang kini telah diberikan nafas baru oleh penyanyi baru iaitu Atama dalam bentuk Hip Hop. Peralatan muzik yang lazimnya mengiringi lagu Dusun kini turut di tambah oleh peralatan muzik moden seperti gitar, piano, drum dan sebagainya. Malah terdapat banyak lagu baru yang langsung diiringi oleh peralatan muzik moden sepenuhnya tanpa sentuhan peralatan muzik tradisinal.
Secara keseluruhannya, seni nyanyian tradisional masyarakat Dusun ini pasti amat unik dan menarik kerana ianya tidak luput dimakan dek zaman. Nilai dan seninya tetap wujud walaupun telah menerima banyak perubahan. Ia harus dijaga agar kelangsungannya sampai kepada generasi yang seterusnya.GLOSARI
Bobohizan = bomoh
Kinorohingan = tuhan bagi masyarakat kadazandusun
Megendi = suatu upacara yang melibatkan pembacaan mentera
Menegmburongoh = nama jenis mantera
Mongogik = suatu perbuatan yang memisahkan padi daripada jerami.
Ragun/ rogon = makhluk halus yang bersifat jahat
Siminundu = isteri kepada Kinorohingan
Sundu = kasyaf
Unduk Ngadau = ratu cantik

BIBLIOGRAFI
Alliston , C (1963). In The Shadow Of Kinabalu. London: The Adventurers Club.
Arena Wati (1978). Dusun: Satu Tinjauan Dalam Konteks Kepercayaan, Kultus Dan
Hukum Adat Di Sabah. Sabah: Penerbitan Yayasan Sabah.
Dr. Jacqueline Pugh-Kitingan (1989). Cultural Development in Sabah, 1963-1988.
Dalam, Jeffrey G Kitingan dan Maximus J Ongkili (ed.), Sabah 25 Years Later,
1963-1988(359-404). Sabah: Institute Development Studies (Sabah).
Evans, I. H. N (1922). Among Primitive Peoples In Borneo: A Discription Of The Lives,
Habits & Customs Of the Piratical Head-Hunters Of North Borneo, With An Account Of Interesting Objects Of Prehistoric Antiquity Discovered In The Island. London: Seeley, Service & Co. Limited.
Low Kok On (2005). Membaca Mitos dan Lagenda Kadazandusun. Bangi: Universiti
Kebangsaan Malaysia
Tamadun Islam dan Tamadun Asia (1990), Penerbit Universiti Malaya.
Williams, T.R (1965). The Dusun: A North Borneo Society. Holt, Rinehart and Winston,
Inc, United States of America.
http://www.sabah.net.my/nurfirdaus/universiti/kom3008.htm
http://ms.wikipedia.org/wiki/Kaum_Kadazan-Dusun

10 Comments:

 1. Anonymous said...
  [url=http://firgonbares.net/][img]http://firgonbares.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
  [b]serial number for nero 9 trial, [url=http://firgonbares.net/]free nero[/url]
  [url=http://firgonbares.net/][/url] where are adobe acrobat 8 pro temporary files software buying process
  optical shop software [url=http://firgonbares.net/]buy macromedia flash professional 8[/url] adobe photoshop cs3 brushes downloads
  [url=http://firgonbares.net/]macromedia flash player 8 software[/url] 650 oem software
  [url=http://firgonbares.net/]sell their software[/url] adobe director software
  sms discount software [url=http://firgonbares.net/]microsoft word office software[/b]
  hidayah sahalan said...
  Salam, nk tnye awk student um ke? Sy nk ambil bbrape notes dlm Nyanyian tradisional ni tok esaiment sy. Thanks. I'm akademi pengajian mlayu UM student.
  hamba dhaif said...
  sa setuju tulisan dan pendapat awk pun bersifat akademik,sebagai org dusun sa berbangga bnyk sudah org2 dusun berpendidikan tinggi,cuba pula kaji ayat2 jampi org2 dusun,jumpa org2 yg dah tua(umur lingkungan 80thun)ke atas kamu akan jumpa di akhir ayat jampi itu,ayat berakat muhamad rossululloh,sa tau ni sebab ada sa punya nenek kasi turun,dia kata turun temurun punya ilmu,maknanya beratus ratus taunlah tu,mngkin beribu2 taun,sa rasa masih ramai golongan tua org2 dusun masih menyimpan khazanah jampi2 tersebut, oleh mereka yg belum beragama(pagan)dan yg beragama islam,sementara yg memeluk kristian sa rasa sudah membuangnya jauh2.suatu ketika dulu org2 dusun sangat sakti kata nenek sa,tunjuk burung dgn jari burung jatuh mati,so siapa2 yg rajin kaji la aku malas hahaha
  Anonymous said...
  untuk pengetahuan penulis,,, Rungus juga merupakan salah satu etnik dalam kumpulan Dusunic. saya tidak berapa pasti dengan Suminundu itu isteri kepada kinorohingan?.... betul ka ....
  Anonymous said...
  Rumandawi wujud suatu ketika dahulu. Apa yg sy tahu tentang rumandawi ialah dia seorg perempuan. Dia mengajar dusun ttg spiritual,seni dan mungkin jg perubatan tradisional. Dahulu sebelum kedatangan british dan jepun. Org2 yg mendapat atau menerima ajaran drp rumandawi hanya mengajar ajaran tersebut kepada keluarga dan orang yg x menyalahgunakan pengetahuan tersebut. Hanya sebahagian kecil shj skrg yg masi menyimpan pengetuahuan tersebut dan menurunkan kepd ahli keluarga mereka.
  Anonymous said...
  Org2 lama yg tahu ttg ilmu dan pengetahuan dr rumandwai sgt2 melarang penggunaan black magic. Pada zaman dahulu hanya perempuan shj yg mdpt pengetahuan spiritual dan seni dr rumandawi. Ini menyebabkan ramai org berpendapat bahwa perempuan dr rumandwai adalah sakti atau boleh melakukan mukjizat. Dan mereka berpendapat bahwa org seperti ini mempunyai tangkal atau zimat. Dan ini menyebabkan ramai yg mencari jalan yg salah untuk mendapatkan zimat melalui penggunaan black magic. Tanggapan mereka sama skali salah kerana sebenarnya Keajaiban tersebut datang dari spiritual seseorng apabila kita belajar dan develop spiritual kita.
  Anonymous said...
  masa saya kecil2 dulu.. mama bapa sa selalu cerita pasal cerita dusun orang dulu-dulu.. tentang mitos anak perempuan yang korbankan diri dia sendiri semasa musim kemarau untuk suburkn balik tanam-tanaman di bumi. kamu Perasankah tarian magunatip yang selalunya dorang angkat 1 orang perempuan duduk atas bambu.. lepastu ending dia tu prempuan terbaring. Ini cerita dia berkisar tentang anak perempuan yang korbankn diri sendiri semasa musim kemarau. sebab tu kalau kamu perasan, endingnya tu perempuan terbaring/mati (itu satu cerita sebenarnya).. banyak lagi cerita yang mungkin saya dan anak-anak dusun sekarang nda tau.. saya ni mimboros dusun pun nda lulus..hehehe masi belajar lagi baa..kalau salah tolong betulkan
  maj said...
  Iya..suminundu bini kpd kinorohingn dan huminodun anaknya
  maj said...
  klu dulu2 org yg pndai mngubat tu dinmakan bobolian..org ni yg biasanya pndai mgubat org2 sakit..kelebihn tu biasanya hnya utk kebaikn shja..ttpi zmn skg rmai yg myalahgunaknnya..
  maj said...
  klu dulu2 org yg pndai mngubat tu dinmakan bobolian..org ni yg biasanya pndai mgubat org2 sakit..kelebihn tu biasanya hnya utk kebaikn shja..ttpi zmn skg rmai yg myalahgunaknnya..

Post a CommentBlog ini tidak mengkhusus dalam bidang tertentu. Penulis bebas menulis apa sahaja dalam blog ini (Blog Rojak). Terima Kasih kerana sudi meluangkan masa.

 

Blogger Template | Created by Adam Every